INFORMACE PRO PEDAGOGY

 

Milí pedagogové, jsme rádi, že jste projevili zájem o námi nabízené výukové programy. Řada z nich je časově omezená např. Vánoce, Velikonoce atd. Ostatní jsou celoroční.

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNÁNÍ

Na výukový program je nutné třídu objednat (čím dříve, tím lépe). Objednávku můžete učinit telefonicky (v době mezi 8 – 16 h) nebo emailem. Při objednání emailem je teprve potvrzení termínu lektorem považováno za závaznou objednávku.

Mgr. Irena Vacková - muzejní pedagožka
e-mail: vackova.i@divadlock.cz
tel.: +420 725 554 683

__________________________________________________________________________________________________

ZRUŠENÍ DOHODNUTÉHO TERMÍNU

Zrušení školou: Objednávku programu lze zrušit nejpozději týden předem. V případě zrušení termínu méně než týden předem nebo neúčasti na objednaném programu bez zrušení termínu neúčtujeme storno poplatky, vzniklé komplikace ale zohledňujeme při příštím objednávání. Možným řešením náhlé situace může být účast jiné třídy z vaší školy.

Zrušení orgánizátorem: V případě náhlé indispozice lektora, nebo v případě jiné potřeby je možné zrušit dohodnutý termín, o čemž objednávajícího neprodleně informujeme. Za zrušený termín navrhneme náhradní.

__________________________________________________________________________________________________

CENA

Cena je vždy uvedena u anotací jednotlivých nabízených programů.

__________________________________________________________________________________________________

POČET ŽÁKŮ

Minimální počet: Je 15 na jednom programu (ideální počet je kolem 20).
Maximální počet: Je 30 na programu (žáky v takovém případě dělíme na 2 skupiny).

__________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

Pedagogický doprovod v počtu 2 osob má vstup na program zdarma (v případě tvoření či návštěvy řemeslné dílny si hradí cenu výrobku, pokud si jej také vytváří). Doprovázející pedagog dále zodpovídá po celou dobu konání výukového programu za bezpečnost a chování žáků. 

__________________________________________________________________________________________________

ZPŮSOB ÚHRADY

Program lze zaplatit v hotovosti na pokladně v Návštěvnickém centru Klášterů nebo fakturou (o tomto způsobu úhrady nás prosím dopředu informujte e-mailem).

__________________________________________________________________________________________________

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Programů se mohou zúčastnit i skupiny se speciálními potřebami, programy jsme schopni přizpůsobit jejich požadavkům. V déle trvajících programech (nad 90 minut nebo při spojení s řemeslnou dílnou, u mladších dětí i v programech do 90 minut) je zařazena pauza. Není nutné si s sebou přinášet jakékoli pomůcky, pokud by to u některého programu bylo jinak, bude to uvedeno v poznámce či anotaci. V případě, že program bude doplněn o pracovní listy, naleznete je právě zde.

Vybrané programy mohou být doplněny tvořivými aktivitami ve specializovaných řemeslných dílnách, které jsou dobově vybaveny (knihařská, kovářská, brašnářská a ševcovská, keramická, pekařská, barvířská, řezbářská a sklářská dílna). Složitost výrobku si domluvíte při objednávce.

Otevírací doba:
Denně 8–16 hodin

Kde nás najdete:
Kláštery Český Krumlov – Návštěvnické centrum
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov

 

 

                      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________