PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO 3. TŘÍDY

 

V době letních prázdnin si můžete objednat program pro skupiny z celoroční nabídky školních programů, navíc ale můžete využít i speciální „odlehčené“ letní programy, více zaměřené na hádanky, pohyb po celém areálu a zážitky. Nabízené školní výukové programy probíhají v areálu nově zrekonstruovaných Klášterů v Českém Krumlově. V minulém školním roce je navštívilo přes 1700 žáků z mnoha mateřských, základních i středních škol. Informace předáváme žákům srozumitelným a zábavným způsobem. Klademe důraz na osvojování vědomostí pomocí vlastního prožitku a přímé zkušenosti založené na aktivitě žáků. Snažíme se probouzet v dětech zvídavost, kreativitu, vztah ke kultuře, přírodě, historii a základním lidským hodnotám. Každý z programů maximálně přizpůsobujeme potřebám konkrétní školní skupiny. Programy mohou být doplněny tvořivými aktivitami ve specializovaných řemeslných dílnách, které jsou dobově vybaveny (knihařská, kovářská, brašnářská a ševcovská, keramická, pekařská, barvířská, řezbářská a sklářská dílna).

Kláštery nejsou nuda, přijďte se sami přesvědčit! Vybírejte z následujících programů...

__________________________________________________________________________________________________

1. Z VYPRÁVĚNÍ PRINCEZNY

Středověkými kláštery vás bude provádět „skutečná“ princezna (průvodkyně v dobovém kostýmu). Z jejího vyprávění se dozvíte, jak se ve středověku žilo, co se jedlo a pilo či jak se uskladňovaly potraviny. Zjistíte, jaké se nosily oděvy, které předměty a materiály lidé již používali, kdo uměl číst a psát nebo jaká řemesla vzkvétala. Díky Interaktivní expozici se nebude o středověku jenom mluvit, vše si vyzkoušíte, osaháte, jednoduše zažijete.

Tématické zaměření: gotika, renesance, vývoj knihy, výroba a skladování jídla v minulosti, kostýmovaná prohlídka
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: pro mladší děti je program zkrácen a naopak prodloužen pobyt v dobové herně

__________________________________________________________________________________________________

2. TAJEMNÉ KLÁŠTERY

Středověk nebyla pouze doba krásných princezen a udatných rytířů, byly to také časy základů vědy, záhadných pokusů a tajných laboratoří, ve kterých alchymisté vytvářeli nejrůznější substance. Na cestě tajemnými kláštery se seznámíte s dobou středověku a činnostmi, které daly vznik vědeckému bádání – provedete pokus v  alchymistické laboratoři, odhalíte technické vynálezy Leonarda da Vinci a projdete malou stezkou odvahy. Díky úkolům si osvojíte základní znalosti o životě ve středověku.

Tématické zaměření: život ve středověku, gotika, renesance, alchymistické pokusy, tajné zprávy
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: v případě zájmu lze program prodloužit a provést se skupinou více náročnějších pokusů, cena je pak navýšena o náklady na materiál

__________________________________________________________________________________________________

3. VŮNĚ A BARVY KLÁŠTERNÍ ZAHRADY

Jak voní klášterní zahrada? Které bylinky v ní rostou? Na co je lidé používají? Jakou zeleninu a ovoce mniši pěstovali? Dá se z rostlin získat oblečení? A může být barevné? U nás si vyzkoušíte, jaké barvy dokážete z rostlin získat. Uvaříte si voňavý čaj. Dozvíte se, co se vařilo v klášterní kuchyni a jak. Všimnete si rozdílů mezi současnou dobou a minulostí. Nahlédnete i ke kořenům rostlin a objevíte skrytý život v půdě. Pochopíte, co rostliny nejvíc potřebují a proč my potřebujeme je.

Tématické zaměření: přírodní zahrada, bylinky, klášterní léčitelství, růst rostlin
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: v programu se vyrábí bylinný čaj, je možné vyrobit i bylinný olejíček nebo bylinnou sůl (cena programu je pak navýšena o materiál)

__________________________________________________________________________________________________

4. KLÁŠTERNÍ DOBRODRUZI

Kdo byl svatý František? Měl rád zvířata a skutečně mu naslouchala? A kdo byla svatá Klára? Jaká dobrodružství spolu zažili? Jak vypadal všední život ve středověkých klášterech? Dobrodružství, která potkávala tyto významné osobnosti, zažijete i vy. Zakusíte  život ve středověku, nahlédnete do tichých prostor samotného kláštera a seznámíte se s vývojem tisku knih. Vše si sami vyzkoušíte. Na závěr se společně zamyslíte, v čem nás mohou tehdejší osobnosti inspirovat dnes.

Tématické zaměření: význam klášterů ve společnosti, osobnosti sv. Kláry a sv. Františka
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: program je vhodné doplnit o řemeslnou dílnu výroby knížky (cena dílny se hradí zvlášť)

__________________________________________________________________________________________________

5. ŘEMESLNÉ DÍLNY

Ke každému programu nebo i zvlášť je možné si objednat návštěvu řemeslné dílny a zhotovit si v ní vlastnoručně vyrobený originální výrobek. Objednávat lze návštěvu knihařské dílny (výroba knížky), kovářské dílny (výroba mince, klínku…), brašnářské a ševcovské dílny (výroba náramku, váčku…), keramické dílny (výroba misky, sošky, svícnu…), pekařské dílny (výroba pletýnek, koláčků, preclíků), barvířské dílny (malování na hedvábí, plstění ovčí vlny) či sklářské dílny (výroba korálku). Podrobnosti na vyžádání.

Tématické zaměření: původní řemesla, řemeslné dílny, rukodělná výroba, manuální zručnost
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 45 minut
Poznámka: cena se odvíjí od složitosti výrobku, který si vyberete

__________________________________________________________________________________________________

6. VOŇAVÝ ADVENT

Přijďte zažít vánoční náladu do starobylého prostředí středověkého kláštera. Slavily se v klášteře vůbec Vánoce? Jak vypadal advent v dřívějších dobách? Dozvíte se, jaké svátky se světily a jaké se dodržovaly zvyky. Nebude to však jen povídání, vše si vyzkoušíte. A adventní náladu dokreslí i samotná voňavá vánoční výroba – ozdobíte si medové perníčky či vyrobíte svíčku z včelího vosku. Ručně vyrobeným výrobkem pak doma určitě potěšíte celou rodinu.

Tématické zaměření: adventní a předvánoční zvyky, tradice, svátky, Mikuláš, Vánoce
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: jedná se o časově omezený program probíhající v adventním období, v ceně je zahrnuta i vánoční výroba

__________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Vstupné: 50 Kč / žák; pedagogický dozor dvou osob zdarma.
Objednávka: Mgr. Irena Vacková, tel.: +420 725 554 683 / email: vackova.i@divadlock.cz

 

 

 

                      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________