VSTUPNÉ

 

EXPOZICE

1. Život a umění v krumlovských klášterech
Obsahuje subexpozice: Madony, Expozice sochařství, Minorité ve středověku, Obrazový cyklus Život sv. Františka z Assisi, Pozdně středověká architektura jižních Čech, 
Misijní a diplomatické cesty minoritů, Osobnost Jana Kapistrána, Jak bydlely klarisky?, Dějiny kláštera, Klášterní život, Osobnost sv. Kláry, Religiozita a zbožnost, Umění v klášteře
základní 150,- Kč / snížené 100,- Kč / rodinné 300,- Kč

2. Interaktivní expozice lidských dovedností:
Obsahuje subexpozice: Skladování potravin a nápojů od středověku, Alchymistická laboratoř, Domáci život šlechty v gotice, Domáci život šlechty v renesanci, 
Hygiena našich předků, Skladování bylin a léčitelství, Volný čas, hračky, středověké stroje a vynálezy, Knihtisk a šablonová malba, Iluminátorská dílna,         
Půdní expozice (Camera obscura, Model města Český Krumlov v měřítku 1:150, Dance Macabre, Expozice historických stavebních prvků, Tajemná půda), Expozice pivovarnictví        
základní 190,- Kč / snížené 150,- Kč / rodinné 380,- Kč                                                            

__________________________________________________________________________________________________

ŘEMESLNÉ DÍLNY

Krejčovna, kovárna, hrnčírna, sklárna, břašnáři, pekárna, knihař a valchovna
Řemeslné dílny jsou volně přístupné. Zpoplatněna je výroba řemeslného výrobku. Platidlem v řemeslných dílnách jsou klášterní žetony
směnný kurz klášterního žetonu: 10,- Kč = 1 žeton

__________________________________________________________________________________________________                                                   

GRAND TOUR

Obsahuje expozice: Život a umění v krumlovských klášterech, Interaktivní expozice lidských dovedností
základní 290,- Kč / snížené 200,- Kč / rodinné 580,- Kč

__________________________________________________________________________________________________                                                                                                                       

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

Bývalý klášter minoritů nebo Bývalý klášter klarisek
osoba 150,- Kč / možné na objednání pro minimálně 5 osob

__________________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ SKUPINY

Interaktivní expozice lidských dovedností = 80,- Kč 
Život a umění v krumlovských klášterech = 80,- Kč 
Grand tour = 100,- Kč

__________________________________________________________________________________________________

Kategorie vstupného

Snížené vstupné = děti od 4 let, studenti, senioři nad 65 let
Rodinné vstupné = 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

Student - osoba do věku 26 let, po předložení studentského průkazu ISIC, příp. jiného platného dokladu o studiu              
Senior - osoba nad 65 let, po předložení relevantního dokladu (obč. průkaz, pas), nebo po předložení seznamu CK
ZTP, ZTP/P - zdarma, po předložení průkazu (nevztahuje se na komentované prohlídky)
Děti do 4 let zdarma (nevztahuje se na komentované prohlídky)
Rodinné vstupné - 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let
Sleva za hromadnou vstupenku pro skupiny od 15 osob - sleva ve výši 10% (nevztahuje se na snížené vstupné)
Vedoucí skupiny nad 15 osob mají vstup zdarma
Příplatek pro návštěvy mimo provozní dobu - příplatek 100% k ceně vstupného
CRUMLOV CARD - vstup zdarma na prohlídku Život a umění v krumlovských klášterech
LIPNO CARD - 20% sleva na prohlídky Život a umění v krumlovských klášterech nebo Interaktivní expozice lidských dovedností
U komentovaných prohlídek nejsou poskytované žádné slevy
Školní skupiny - na objednávku, dle programové nabídky

__________________________________________________________________________________________________

Rezervace vstupenek 
Telefon: +420 725 554 705 / e-mail: rezervace@divadlock.cz

 

 

 

 

 

                      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________