PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 8. TŘÍD AŽ STŘEDNÍ ŠKOLY

 

V době letních prázdnin si můžete objednat program pro skupiny z celoroční nabídky školních programů, navíc ale můžete využít i speciální „odlehčené“ letní programy, více zaměřené na hádanky, pohyb po celém areálu a zážitky. Nabízené školní výukové programy probíhají v areálu nově zrekonstruovaných Klášterů v Českém Krumlově. V minulém školním roce je navštívilo přes 1700 žáků z mnoha mateřských, základních i středních škol. Informace předáváme žákům srozumitelným a zábavným způsobem. Klademe důraz na osvojování vědomostí pomocí vlastního prožitku a přímé zkušenosti založené na aktivitě žáků. Snažíme se probouzet v dětech zvídavost, kreativitu, vztah ke kultuře, přírodě, historii a základním lidským hodnotám. Každý z programů maximálně přizpůsobujeme potřebám konkrétní školní skupiny. Programy mohou být doplněny tvořivými aktivitami ve specializovaných řemeslných dílnách, které jsou dobově vybaveny (knihařská, kovářská, brašnářská a ševcovská, keramická, pekařská, barvířská, řezbářská a sklářská dílna).

Kláštery nejsou nuda, přijďte se sami přesvědčit! Vybírejte z následujících programů...

__________________________________________________________________________________________________

1. KLÁŠTERY - CENTRUM STŘEDOVĚKU

Kláštery nefungovaly v minulosti pouze jako náboženské komunity, ale také jako významná kulturní a společenská centra s velkým vlivem na celý region. V českokrumlovských klášterech se seznámíte s různými architektonickými prvky, prohlédnete si jedinečná umělecká díla a budete moci obdivovat řemeslné schopnosti našich předků. Zamyslíte se i nad problematikou gramotnosti a vývoje způsobu šíření informací v historii, vyzkoušíte si techniku iluminace.

Tématické zaměření: Život ve středověkých klášterech a jejich kulturní a společenský přínos v etnografickém kontextu se zaměřením na rozvíjení gramotnosti.
Vhodné pro: žáci od 13 do 18 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: pro odborně zaměřené třídy je možné program prodloužit o 30 minutový výklad

__________________________________________________________________________________________________

2. KLÁŠTERY VERSUS HISTORIE

Jak to vypadá, když 700 let historie projde jedním místem? Neskutečně! Dozvíte se o nejvýznamnějších obdobích v minulosti Klášterů v Českém Krumlově - od založení a hojnosti za časů rožmberského dominia, přes dobu Josefínských reforem, světových válek až k devastaci v dobách komunismu a následné revitalizaci - největší rekonstrukci historického areálu v novodobých dějinách Českého Krumlova. Celý program je protkán aktivitami a zábavnými fakty.

Tématické zaměření: Život v Klášterech od středověku po současnost, projekt revitalizace Klášterů
Vhodné pro: žáci od 13 do 18 let
Délka programu: 90 minut

__________________________________________________________________________________________________

3. BYLINKOVÁ DÍLNA

Bylinky jsou mocnější, než jste si možná dosud mysleli. Jejich sběr a rozličné užívání je součástí naší historie i mnoha tradic. V naší klášterní zahradě se seznámíte s tradičními bylinkami, které v ní rostou a to skutečně všemi svými smysly. Dozvíte se o jejich výskytu, symbolice, užití
i pozitivních účincích na lidský organismus. Podle osvědčených receptů si uvaříte bylinkové čaje
a vyrobíte si drobný dárek, který si odnesete s sebou na památku.

Tématické zaměření: poznávání léčivých rostlin, seznámení s jejich pěstováním, sběrem, uchováním a využitím
Vhodné pro: žáci od 13 do 18 let
Délka programu: 90 minut

__________________________________________________________________________________________________

5. STŘEDOVĚKÉ RETROTOULKY

Život ve středověku nebyl nikterak jednoduchý. Tím spíše v klášterech, ve kterých se lidé dobrovolně zříkali světských radostí. Ve středověkých retro toulkách proniknete do tajů života člověka zejména v období gotiky a renesance. Dozvíte se podrobnosti ze života rozličných vrstev obyvatel ve středověku, seznámíte se s možnostmi předávání informací v minulosti a vývojem výroby knih. Budete mít příležitost si vyslechnout nejznámější pověsti a tajemné příběhy, které se vážou ke klášterům i celému městu Český Krumlov.

Tématické zaměření: život ve středověku, předávání informací v minulosti, vývoj výroby knih, nejznámější pověsti
Vhodné pro: žáci od 13 do 18 let
Délka programu: 90 minut

__________________________________________________________________________________________________

5. ŘEMESLNÉ DÍLNY

Ke každému programu nebo i zvlášť je možné si objednat návštěvu řemeslné dílny a zhotovit si v ní vlastnoručně vyrobený originální výrobek. Objednávat lze návštěvu knihařské dílny (výroba knížky), kovářské dílny (výroba mince, klínku…), brašnářské a ševcovské dílny (výroba náramku, váčku…), keramické dílny (výroba misky, sošky, svícnu…), pekařské dílny (výroba pletýnek, koláčků, preclíků), barvířské dílny (malování na hedvábí, plstění ovčí vlny) či sklářské dílny (výroba korálku). Podrobnosti na vyžádání.

Tématické zaměření: původní řemesla, řemeslné dílny, rukodělná výroba, manuální zručnost
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 45 minut
Poznámka: cena se odvíjí od složitosti výrobku, který si vyberete

__________________________________________________________________________________________________

6. VOŇAVÝ ADVENT

Přijďte zažít vánoční náladu do starobylého prostředí středověkého kláštera. Slavily se v klášteře vůbec Vánoce? Jak vypadal advent v dřívějších dobách? Dozvíte se, jaké svátky se světily a jaké se dodržovaly zvyky. Nebude to však jen povídání, vše si vyzkoušíte. A adventní náladu dokreslí i samotná voňavá vánoční výroba – ozdobíte si medové perníčky či vyrobíte svíčku z včelího vosku. Ručně vyrobeným výrobkem pak doma určitě potěšíte celou rodinu.

Tématické zaměření: adventní a předvánoční zvyky, tradice, svátky, Mikuláš, Vánoce
Vhodné pro: žáci od 5 do 9 let
Délka programu: 90 minut
Poznámka: jedná se o časově omezený program probíhající v adventním období, v ceně je zahrnuta i vánoční výroba

__________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Vstupné: 50 Kč / žák; pedagogický dozor dvou osob zdarma.
Objednávka: Mgr. Irena Vacková, tel.: +420 725 554 683 / email: vackova.i@divadlock.cz

 

 

 

                      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________